Ford – Rádio kód + kalkulačka

Jak získat sériové číslo bez vyndávání radia?
– zapnout rádio, (většinou výzva k zadání pinu)
– podržet tlačítko číslo 6 a zmáčknout číslici 1 případně u jiného typu pokud se vám nic nezobrazí zkusit zmáčknout dvojku – obojí po dobu dvou vteřin
– zobrazí se vám dlouhé číslo tuším série, rok výroby a typ rádia a    posledních 7 znaků (např. M034872 ) je právě chtěné Serial Number

Odzkoušeno na 6000CD ale myslím že to nebude jediný model na kterým to bude fungovat, pokud to někdo vyzkoušíte na jiném typu a zafunguje to tak to dopište do komentářů i pro ostatní a já to vložím sem do návodu

návod:
spustit program
zadat výrobní číslo rádia (vzadu nebo na boku těla rádia na štítku) např. M654123
stisknout číslo „5
program vypíše kód rádia
program ukončit kliknutím na ovládač hlasitosti

zde ke stažení

Nebo můžete využít online službu pro výpočet kódu

Zablokované rádio (Locked13, Lock, Lock10)

LOCK

Lock (zamknuté) se zobrazí na displeji po zadání deseti nebo třinácti špatných pokusů o vložení vstupního kódu.

Zkus toto:

Jestli vypisuje LOCKED nebo LOCK10

Rádio musí být vypnuté a klíč v zapalování musí být v druhé poloze (nebo nastartované)
Stisknout a držet tlačítko 6, než se rádio nezapne.
Mělo by opět požadovat vstupní kód

Jestli vypisuje LOCK13

potřeba stisknout tlačítko 6 na 15 sekund a mělo by se nastavit tovární nastavení.
Nebo stisknout a držet tlačítko 6 spolu s tlačítkem ZAP/VYP po dobu 30 sekund.
Zkuste to s vypnutým rádiem i se zapnutým.

Tento postup pro LOCK13 je zatím neověřený!

Kdyby to fungovalo na 100%, napište do komentářů. Děkuji.